Güzel Huzursuzluk

Güzel Huzursuzluk M Mtaz Soysal, Bu Kitab NdaIleY Llar Aras Ndaki, Urada Burada Yay Mlanm Yaz Lar N Bir K Sm N , Konu Ayr M G Zetmeksizin, Tarih S Ras Na G Re S Ralay P Yeniden Yay Mlam Geriye D Nerek, Topluma Ve Olaylara Bir Kez Daha Bakman N Yarar N G Zler N Ne Sermi Tir

M mtaz Soysal d 15 Eyl l 1929 , 1961 Anayasas n n imza sahiplerinden biri olarak isim yapan hukuk u ve siyaset adam d r.1929 y l nda Zonguldak li nde do du Galatasaray Lisesi ni 1949 , ard ndan Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi ni SBF 1953 bitirdi Ortado u Amme daresi Enstit s nde asistan olarak g revliyken fark dersi s navlar n vererek Ankara niversitesi Hukuk Fak ltes

[Ebook] ➦ Güzel Huzursuzluk ➥ Mümtaz Soysal – Hookupgoldmilf.info
  • Paperback
  • 226 pages
  • Güzel Huzursuzluk
  • Mümtaz Soysal
  • Turkish
  • 28 February 2018

8 thoughts on “Güzel Huzursuzluk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *