Flumen obscura

Flumen obscura Rijeka Kakvu Niste Mogli Ni ZamislitiU Samoj Jednoj No I, Sve Se Promijenilo Camera Obscura Stigla Je U Rijeku I Sa Sobom Donijela Mo Nu Magiju Ije E Pohlepno Prokletstvo Progoniti Generacije I Generacije Obitelji Chiesa Rastrzani Izme U Ludila I Stvarnosti, Lanovi Ove Obitelji Morat E Prona I Na In Da Se Oslobode Te Zastra Uju E Sjene, Dok Oko Njih Odzvanjaju Neumoljivi Koraci PovijestiMra Ni Prolazi, Ljubav I Revolucionari, Pro Lost I Budu Nost, Mehanika I Magija Sve Se To Isprepli E I Zrcali U Neobi Noj Sudbini Jedne Obitelji Ho E Li Hrabrost I Odlu Nost Biti Dovoljni Da Raspr E Kletvu Kraj mi se nije svidio, knjiga je bila okey, na trenutke kaoti na, no prvo poglavlje, Greta i druga polovica knjige su bile zanimljive. Mnogo sexy. Genijalno Ugodno sam iznena ena ovim romanom Lako se ita i pun je zanimljivih informacija o Rijeci Ostavio mi je elju da saznam o tome svemu vi e Radnja je napeta i zanimljiva, tek na trenutke mo da malo prekaoti na. Nije to su moji, na i, knjiga je zaista vrlo, vrlo dobra Na trenutke iskreno duhovita, da bi mi u sljede em trenutku izazvala jezu zbog koje bih je najradije zatvorila, ali ne mogu Kao to sam rekla Goranu, knjiga je za mene camera obscura privla ila me nekom neobja njivom i neodoljivom energijom, iako ovo nikako nije moj anr i na trenutke mi je bilo te ko itati je Po dvije je stvari ova knjiga posebna prva, kupila sam svoj primjerak, a to nikad ne inim, i drugo odmah sam je po eljela ponovno krenuti itati da si razjasnim neke nejasno e i da se vratim Juliji i Ivanu, da se vratim na po etak Kraja Kapa do poda svim autoricama i autorima, napisali su zaista izvrsno djelo koje se ita s gu tom i u jednom dahu Flumen Obscura roman je skupine sedmero autora anrovski tu ima svega, sf pomije an sa fanatstikom pomije anom sa horrorom kao osnova, plus jo mnogo pod anrova kojim bi se roman dalo opisati.Osnovna ideja je vrhunska u fokusu je objekt camera obscura koju jedna ma arska plemkinja donosi u Rijeku nakon dugog putovanja na kojem je izgubila razum a doznajemo kasnije, i jo mnogo toga Porijeklo camere je nepoznato, obavijeno u veo tko zna kakvih tisu lje ima zaboravljenim mra nim ritualima na udaljenim kontinentima, a efekt koji ima na one koji su joj blizu jednako je stra an Pratimo prokletstvo jedne obitelji kroz povijest od po etka 20 st pa do sada njosti, i dalje Flumen Obscura odmah na prvu ruku ima istan ane weird fiction elemente, to je mene kao obo avatelja tog anra horora odu evilo Nadalje, kao Rije anin, zanimalo me kako e izgledati ta alternativna povijest grada sa injena od stvarnosti i fantazije Prisustvovao sam i jednom od predstavljanja romana, gdje mi se entuzijazam za ovaj naslov jo i vi e podigao Uzev i sve to u obzir, svojski sam se trudio da mi se ova knjiga svidi, ali kako se o ituje iz moje ocijene, ba i nije.Za to Prvo i osnovno, roman je prekratak za zami ljenu radnju Likova je mnogo Osim onih po etnih Julija Ivan Beatrix i onih krajnjih Azra A daja kojima je dano dovoljno prostora da se razviju, ostali likovi su ni ta doli crtice u pri i Dolaze na pozornicu naglo, odlaze jo naglije neki su tu doslovce samo 2 3 paragrafa, i puf To mi je definitivno najvi e sru ilo roman, i to nepovratno Sredina, nakon Julije i Ivana, jelikova koji su zapravo lju ture Redaju se ime za imenom, ali nema tu prostora da taj lik postane osoba, da dobije meso Taj efekt nedora enosti bio mi je toliko izra en, da sam zamalo i prestao itati.Nadalje, radnja je pro eta shock effect scenama Nekoliko tih scena stvarno je opravdano radnjom, no za ostatak nisam se mogao oteti dojmu da su uba ene radi sebe samih Ono, shock for shock s sake.Tako er, kao i svaki drugi, tako i ovaj roman ima one zlo este , koji ele cameru za svoje jednako zlo este planove Zbog zbrzanosti radnje, ponekad mi njihove motivacije nisu bile ba potpuno jasne osim onog standardnog elimo cameru jer smo zli No, mo da sam samo ja nepa ljivo itaoA sada dolazimo i do samog mjesta radnje, Rijeke Rijeka je i u naslovu, i za o ekivati je bilo da e igrati neku svojstvenu, jedinstvenu ulogu Znate kako neki puta ka u da je neko mjesto toliko dobro do arano da je zapravo postalo i samo lik u pri i E, pa, Rijeka u Flumen Obscuri nije takva Najvi e se koristila u svrhu name droppanja Bacaju se imena lokacija bez puno poja njenja oko zna ajnosti istih Povijesne li nosti koje se pojavljuju u romanu koriste se na vi e manje isti na in Nekome tko ivi izvan Rijeke, tko za ta mjesta i ljude nije uo, sva ti pojmovi ne e apsolutno ni ta zna iti Ono to neupu eni itatelj sazna o Rijeci u Flumen Obscuri je da tu esto pada ki a.Na predstavljanju su autori rekli kako su htjeli izbje i da roman izgleda kao kolekcija kratkih pri a Dok sam ga ja itao, pomislio sam kako bi mi se ovo puno vi e svidjelo da je upravo to serija neovisnih kratkih pri a ujedinjenih zajedni kom temom camere obscure Ovako, Flumen Obscura je prili no zbr kan roman, sa sna nim po etkom i krajem, ali mukotrpnom sredinom.

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Flumen obscura book, this is one of the most wanted Fluminati author readers around the world.

[KINDLE] ❀ Flumen obscura  By Fluminati – Hookupgoldmilf.info
  • Paperback
  • 295 pages
  • Flumen obscura
  • Fluminati
  • Croatian
  • 10 July 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *