Mijn verlustiging

Mijn verlustiging Example In This Ebook AAN REGNILDE Vraagt Ge Een Proefje Van Mijn Zangen, Schone Juffer Eisch Het Vrij T Koomt U Toe, Met De Eerste Hulde Van De Schone Po Zij T Koomt U Toe, Als T Wettig Offer, T Wettig Offer, Toegebracht Aan De Minnelijke We Rhelft Van Het Menschelijk Geslacht Haar Is T Toegewijd, Geheiligd Haar, Als Overheerscheres Van Ons Hart, Ons Denkvermogen Onzes Noodlots Schikgodes T Leert Beminnen, T Schetst De Liefde Hem, Van Wien Ge Uw Macht Ontleent Die Des Aardrijks Vierdedeelen Onder Uw Gezag Vereent T Leert Beminnen, Lieve Juffers Maar Gevoelig Zijn Daar Bij T Leert Me Dogenheid Verbinden Met Den Trots Der Heerschappij Lieve Schonen, Leest Mijn Zangen Leest Ze Met Een Open Hart Leert In S Minnaars Boezem Lezen, Wat Het Zij, De Minnesmart Leert, Hoe T Teder Hart Zich Uitdrukt, Als Het Van Verliefdheid Klopt Ja, Gevoelt Het Aan Het Uwe, Wen T Gevoel Het Overkropt Woudt Ge Eens Een Brandend Zuchtje, Een Zuchtje Dat Uit Wellust Spruit Woudt Ge Een Gloeiend Traantje Schenken Aan De Tonen Van Mijn Luit Mocht Eens De Oprechte Minnaar, Als Gij Hem Gelukkig Maakt, Zich Bedanken Van Mijn Klanken, Voor De Hemelvolle Weelde, Die Hij Op Uw Lippen Smaakt To Be Continue In This Ebook

Willem Bilderdijk was a Dutch poet, and the son of an Amsterdam physician When he was six years old an accident to his foot incapacitated him for ten years, and he developed habits of continuous and concentrated study His parents were ardent partisans of the House of Orange Nassau, and Bilderdijk grew up with strong monarchical and Calvinistic convictions.After studying at Leiden University, Bil

❰KINDLE❯ ❆ Mijn verlustiging  Author Willem Bilderdijk – Hookupgoldmilf.info
  • Kindle Edition
  • 112 pages
  • Mijn verlustiging
  • Willem Bilderdijk
  • English
  • 07 January 2019

2 thoughts on “Mijn verlustiging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *