بهرام چوبين از ترجمه تاريخ طبری

 بهرام چوبين از ترجمه تاريخ طبری بهرام چوبین از سرداران هرمز پادشاه ساسانی بوده و پس از سرکوبی مخالفان هرمز در شرق ایران در منطقه ارمنستان و آذربایجان مدعی حکومت می‌شود و بر خسرو پیروز می‌شو دو خسرو پرویز به امپراطور روم شرقی پناه می‌برد و به کمک این امپراطور بهرام چوبین شکست می‌خورد و کشته می‌شود

محمد ابن جرير بن يزيد الطبري، كنيته أبو جعفر، نسبته إلى طبرستان والبعض ينسبه إلى آمل مكان ولادته، والبعض الآخر ينسبه إلى بغداد حيث ذاع صيته.

كان الطبري رحمه الله يتمتع بحافظة نادرة، ويجمع عدة علوم، ويحفظ موضوعاتها وأدلتها وشواهدها، وإن كُتُبه التي وصلتنا لأكبر دليل على ذلك، حتى قال عنه أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس: "والله إني لأظن أبا جعفر الطبري قد نسي مما حفظ إلى أن مات ما حفظه فلان طول ع

❮Ebook❯ ➦ بهرام چوبين از ترجمه تاريخ طبری ➧ Author محمد بن جرير الطبري – Hookupgoldmilf.info
 • Paperback
 • 38 pages
 • بهرام چوبين از ترجمه تاريخ طبری
 • محمد بن جرير الطبري
 • Persian
 • 14 June 2019

10 thoughts on “ بهرام چوبين از ترجمه تاريخ طبری

 1. says:

  Bahram Chobin Az Tarikh-i Tabari = Bahram Chobin From History of the Prophets and Kings, Muhammad ibn Jarir al-Tabari
  The History of the Prophets and Kings (Arabic: Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk), more commonly known as Tarikh al-Tabari or Tarikh-i Tabari is an Arabic-language historical chronicle written by the Persian author and historian Muhammad ibn Jarir al-Tabari (838-923). It begins with the Creation to 915 AD, and contains detail concerning Muslim and the Middle Eastern history.
  تاریخ نخستین خوانش: سوم ماه آوریل سال 1973 میلادی
  عنوان: شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 03 - بهرام چوبين از ترجمه تاريخ طبری؛ نویسنده: ابن جریر طبری؛ تحت نظر: پرویز ناتل خانلری؛ ذبیح الله صفا؛ تهران، امیرکبیر؛ 1344؛ در 38 ص؛ موضوع: شاهکارهای ادبیات پارسی قرن 20 م
  از مقدمه کتاب: ادبیات هزار ساله ی پارسایی؛ چنان پهناور و از آثار بدیع و دلاویز توانگر است، که کمتر کشوری در جهان میتواند از این جهت با کشور کهنسال ما برابر و همسر شود. با این حال امروز جوانان ایرانی کمتر از این سرچشمه ی هنر سیراب میشوند؛ آنچه از این گنجینه ی گرانبهای دانش و هنر تاکنون طبع و نشر یافته، نسبت به آنچه در دست است، از ده، یکی بیش نیست. برای آن که نمونه ای از شاهکارهای ادبیات پارسی فراهم گردد چنانکه همه ی انواع ادبی را از نظم، نثر، افسانه، داستان، دانش، عرفان، تاریخ و سیر را دربرگیرد، این مجموعه پدید آمده است. در مجموعه «شاهکارها» از هر سخنور و نویسنده ی فارسی زبان که آشنایی با آثارش لازم و سودمند شمرده شود، فصلی آورده میشود و ...؛
  مجموعۀ شاهکارها قرار بود در شصت جزوه ی جداگانه به وسیلۀ انتشارات امیرکبیر، به چاپ برسد که تا سال 1355 هجری خورشیدی تعداد 55 جلد آن انتشار یافت. خانلری خود داستان رستم و سهراب (شاهکار شمارۀ 02) و یوسف و زلیخا شاهکار شماره یک را معرفی کرد. در آن ایام بعضی از این جزوه ها چهارده بار تجدید چاپ شدند. ا. شربیانی

 2. says:

  تاریخ طبری بیش از هزار سال پیش به عربی نوشته شده و سپس شاهی از شاهان سامانی، منصور نام که وطن پرستی و دلبستگی اش به زبان فارسی زبانزد است در تاریخ، دستور به برگردان آن به فارسی دری می دهد، نامش می شود تاریخ بلعمی که این داستان بهرام چوبین از آن برگردان است در واقع و این داستان در نگارش عربی وجود ندارد.
  به روایتی تاریخ بلعمی بعد از شاهنامه ی ابومنصوری قدیمی ترین نثر فارسی دری ست و با این حال یکی از روان ترین متون تاریخی ای بود که خوانده ام، نثری به شدت روان و بدور از واژه سازی های عجیب و صناعت های ادبی پیچیده. چراکه این عربی مآبی قرن های بعد هنوز جا نیفتاده و هنوز کلمات و ساختارهای فارسی ارجح هستند، کلماتی و ساختارهایی مانند "نه دشمنند"، "آهنگ ایشان کنند"، "ازیرا"، "ایدون"، "ایدر" "دی باز به معنی دیروز".
  خوشحالم از اینکه حال و روز ما چندان خراب نشده که نتوانیم به مانند بسیاری از کشورهای همجوار متون قدیمی خود را بخوانیم و امید دارم این ارتباط کماکان حفظ شود چه مردمی که نتوانند با گذشته ی خود ارتباط برقرار کنند همانا از خود بیگانه شده اند و ازخودبیگانگی دردیست جهان شمول در این دوران. قدر باید دانست و در حد توان تلاش کرد برای اشاعه ی این متون. چنین باد...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *