Turquie: Le processus d'un sous - développement

Turquie: Le processus d'un sous - développementOsmanl T Rk Toplumuyla Bat Toplumlar Aras Nda Ili Kilerin Karma K Mekanizmas N G Z N Ne Sermeyi Ama Layan Bu Eserde, T Rkiye Nin Azgeli Mi Lik Diye Nitelendirilen Bug Nk Durumuyla Sonu Lanan Evrim S Reci, T Rk Toplumunu Olu Turan Unsurlar N M Cadelesinden Do An I Dinami I Ve Bu Toplumun Teki Sosyo Ekonomik Sistemlerle Ili Kisinin Etki Tepkileri I Inde G ZlenmektedirBu A Dan Bak L Nca T Rk Toplumunun Evrimi Kimi Zaman I Dinami In, Kimi Zamansa D Dinami In N Plana Kt Bir S Re Olarak G R L R Bunlardan Ilki, Yeni Retim Bi Imlerine Do Ru Evrimle Me Amac N G Derken Ok Kere Yoluna Kan Setlere Arpar Kal R Kincisiyse Egemenlik Alt Na Al C Toplumlar N Yarar Na I Leyen Azgeli Mi Retim Bi Imleriyle Sonu Lan R T Rk Toplumuyla Bat Toplumlar Aras Nda Emperyalist Ili Kileri Do Uran Bu S Re , Bin Y Ldan Daha Gerilere Uzanan Bir Olgunun Ifadesidir Bu Y Zden De T Rkiye Toplumunun Imdiki Durumunu Ve Gelecekteki Evrim Imk Nlar N Kavrayabilmek I In Bu Olgunun B T N N Tan Mak Gerekir Ciltte Tamamlanacak Olan Ve T Rkiye Zerine Yap Lan En Geni Ara T Rma Olarak Kabul Edilen Bu Al Ma, Bu Konudaki G R Lere Yeni Boyutlar Kazand Racakt R

Stefanos Yerasimos 1942 2005 Yunan as ll T rk ve Frans z tarih i stanbul da 1942 y l nda do an Yerasimos, 1966 y l nda Devlet G zel Sanatlar Akademisi nin Y ksek Mimarl k B l m nden mezun oldu Paris Institut d Urbanisme de l Universite den ehircilik diplomas alan Yerasimos, 1973 y l nda Sorbonne niversitesi nde Azgeli mi lik S recinde T rkiye konulu doktora tezi verdi Yerasimos, 1986

➵ [Reading] ➷ Turquie: Le processus d'un sous - développement By Stefanos Yerasimos ➪ – Hookupgoldmilf.info
  • Paperback
  • 518 pages
  • Turquie: Le processus d'un sous - développement
  • Stefanos Yerasimos
  • Turkish
  • 21 July 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *