Unnatural

Unnatural Can We Make A Human Being The Question Has Been Asked For Many Centuries, And Has Produced Recipes Ranging From The Clay Golem Of Jewish Legend To The Mass Produced Test Tube Babies In Brave New World Unnatural Delves Beneath The Surface Of The Cultural History Of Anthropoeia The Artificial Creation Of People To Explore What It Tells Us About Our Views On Life, Humanity, Creativity And Technology, And The Soul Philip Ball Traces The Threads That Link The Legendary Inventor Daedalus, Goethe S Tragic Faust , The Automata Making Magicians Of ETA Hoffman And Mary Shelley S Victor Frankenstein He Argues That These Old Tales And Myths Are Alive And Well, Subtly Manipulating The Current Debates About Assisted Conception, Embryo Research And Human Cloning, Which Have At Last Made The Idea Of Making People Into Flesh And Blood Reality

Philip Ball born 1962 is an English science writer He holds a degree in chemistry from Oxford and a doctorate in physics from Bristol University He was an editor for the journal Nature for over 10 years He now writes a regular column in Chemistry World Ball s most popular book is the 2004 Critical Mass How One Things Leads to Another, winner of the 2005 Aventis Prize for Science Books It e

[KINDLE] ❄ Unnatural By Philip Ball – Hookupgoldmilf.info
 • Paperback
 • 384 pages
 • Unnatural
 • Philip Ball
 • English
 • 24 November 2019
 • 9780099551836

10 thoughts on “Unnatural

 1. says:

  Although this is classed as popular science , than half of it is essentially literary criticism It s all relevant to the kinds of anxieties humans have about artificial people, but if you re here for cloning, IVF, gene editing, etc, then it s pretty thin on that I hadn t thought about a lot of stuff in the way this book opens it up, but there was far too much waffling before it got to the actual science bit I d have enjoyed it if it d been marketed as literary criticism history, or if there d been of the science stuff.At the very least, Philip Ball writes clearly, and it s not a chore to read except in that it wasn t what I was hoping for If you re looking for something that s a bit holistic about the modern science around making people , including the myths and literature that inform and reveal our anxieties about it, then you ll probably enjoy it.Reviewed for The Bibliophibian.

 2. says:

  Ball s basic outlook is both Socratic and Delphic It is Socratic because it concerns the examined life Each new advance in biotechnology can challenge our prejudices For those who thought test tube babies would be soulless, infertile things, we have Louise Brown, and the millions of IVF babies born since her birth in 1978 Her humanity was not stolen by artificial conception Life changes, and our ethical debates must keep up we cannot rest on our moral laurels.Ball s vision is also Delphic know thyself is his counsel His catalogue of historical fantasies is a primer on the capricious human mind To live intelligently, we have to be mindful of our fears and desires, and the demons they feed in our psyche s catacombs.Because he s neither a religious nor scientific fundamentalist, Ball s ideas may draw flak from both Conservatives might baulk at his conception of the soul, and biologists at his ideas of irreducibility But his archaeology of the unnatural is a clear headed and timely contribution to contemporary debate It is also an enlightened book of ideas, which makes intelligent writing look deceptively natural.Read the full review here

 3. says:

  Uno de los mejores libros de divulgaci n que he leido Traza un panorama hist rico, desde los albores de la alquimia 400 AC hasta nuestros d as, de las creencias que nos han acompa ado en torno a la creaci n de vida artificial Sorprendente y revelador descubrir que muchos de nuestros tes ticos frente a la manipulaci n genetica, la fecundaci n asistida y la terapia gen mica se originan en im genes y mitos provenientes de la ciencia ficci n.

 4. says:

  I felt like there was way too much other book referencing in this book I get that a lot of popular science books spend a great amount of time rehashing science history in their particular field, but this did not even really do that It was about the myths and culture surrounding the general idea of human making and how this affects our current views of bio ethical problems with things like cloning and genetic engineering and IVF I kind of got sick of Frankenstein with this one.

 5. says:

  Blot et enkelt r efter at Philip Ball udgav sin bog The Music Instinct , er der kommet en ny bog af den engelske journalist og forfatter, der i mange r har udm rket sig ved at kunne kombinere formidlingen af den nyeste naturvidenskab i blandt andet fagbladet Nature med en pragmatisk og midts gende humanisme Philip Ball er ikke fundamentalist, og det er efterh nden en sj ldenhed at finde videnskabsskribenter, som ikke blot mestrer ny naturvidenskabelig viden, men ogs s tter den i en bredere kulturel og filosofisk ramme.Hans nyeste bog unders ger de mange historier, fort llinger og videnskabelige fors g med at lave kunstige personer alts unaturlige skabninger, der igennem id historien har antaget mytologiske former som enten gr ske Prometheus og Daedalus, den middelalderlige homunculus, den j diske Golem, Frankensteins monster eller de totalit re rugekasser i Aldous Huxleys Fagre nye verden.Ball viser, at fornemmelsen af v mmelse og uhygge ved at skabe unaturlige mennesker faktisk er et nyt f nomen F rst efter Darwin blev spontan kreation uden g eller s d anset som umulig F r oplysningstiden var det alment accepteret, at man kunne skabe liv ud af ikke liv, f.eks ved at lade en kompost st , eller at bruge kadaveret af en okse til at kreere bier Det eneste tvivlssp rgsm l man havde, var, hvorvidt det kunstigt skabte liv var af lige s h j kvalitet som det naturligt skabte.I f rste del af bogen g r Ball sig umage med at vise, hvordan kulturelle og religi se str mninger har defineret noget som naturligt og noget andet som unaturligt Alene det faktum, at man fremstiller menneskeskabt liv som unaturligt og ikke bare som kunstigt , peger p , at man till gger det en vis u hygge, u behag, ja alle mulige u kristelige ting Pr fikset u er ikke bare en neutral negation, men en moralsk dom, der har til form l at stemple f nomenet som noget, der ikke er godt ja, unaturligt Den simple ligning naturligt godt og unaturligt ondt stammer prim rt fra den kristne tradition, hvor hovedproblemet bestod i at finde ud af, hvad sj len er, og hvorfor den kun findes hos mennesket, og ikke hos de lavere skabninger.Fantasi og virkelighedDenne negative naturalistiske fejlslutning om, at alt unaturligt er skidt, er blevet b ret ind i vores moderne verden, hvor moralfilosoffer og etisk bekymrede debatt rer fortsat har fors gt at afsl re den uhellige alliance mellem teknologi og intellekt Hele anden del af bogen diskuterer, hvordan de nye reproduktive teknologier p en m de har realiseret de gamle dr mme om at skabe mennesker unaturligt , nemlig via kunstig befrugtning og pr implantationsdiagnostik, samt hvordan vi har forholdt os til sammenst det mellem de gamle fort llinger, og hvordan den begejstrede forbruger af forplantningsteknologier anno 2011 har udfoldet sig.I den dystopiske optik har videnskaben, ligesom Daedalus, Faust og Dr Frankenstein, k bt billet til glidebanen, og det vil uv gerligt resultere i ut nkelige monstr siteter, totalitarisme og en eventuel ufrugtbarhed I virkeligheden er der dog intet tegn p en s dan udvikling De fleste lande har eksplicitte forbud mod kloning af mennesker, mod skabelse af hybrider, mod ektogenese, kimlinje terapi og mod arvehygiejniske eksperimenter, som kunne f re til udv lgelse af genetisk designede individer.De gamle mytologier om homunculi og kim rer, der alle indeholder en stor portion fantasi og overtro, har alts farvet nutidens debatter p en s forskruet, men ogs gennemgribende m de, at det tydeligvis g r det sv rt for Ball at have tiltro til en etisk funderet diskussion om det 21 rhundredes forplantningsteknologier.Derfor advokerer Ball for kasuistisk ret, dvs en case by case vurdering af fordele og ulemper ved brugen af en given teknologi p et givent problem Vi ved alle sammen, at enhver teknologi indeholder muligheden for misbrug, men vi ved ogs , at dette altid m afvejes mod dens evne til at g re godt Vi skal derfor diskutere sagen omhyggeligt, inkludere alle f lelser af v mmelse og mistro, men ultimativt lovgive p en m de, der giver kontrolleret tilladelse til brugen af forplantningsteknologierne, s l nge de terapeutiske fordele er benlyse.Dette kan lyde, som om Philip Ball m klassificeres som en laissez faire glidebanearkitet Det er dog ikke tilf ldet Han p peger gentagne gange, at videnskaben end ikke er kommet i n rheden af at have l st livets g de, og at den st rste fare i dag ikke er en realisering af Huxleys Fagre nye verden , men det bombastiske praleri i medierne hvem sagde Craig Venter om alt det, vi snart vil kunne g re ved os selv.Ball er en fornuftens stemme, der hverken falder for et scientistisk eller religi st perspektiv p vores evne til at manipulere med livet Han er meget p passelig med at bruge for nemme metaforer, men der er masser af humor til stede for dem, der elsker det subtile, og der er masser af klogskab og intellektuel power for dem, som ikke er bange for det komplekse, og som vil oplyses for alvor.

 6. says:

  An overview of the IDEA of making people from the ancient world to modern IVF treatments Includes a rather extensive overview of all the fiction literature that examined this subject Interesting but rather bland reading.

 7. says:

  i loved how this book went in to the history in the first half and then compared it with grate affect in the second to todays views.a must read as this review is certinly inadaquite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *