Zadáno pro Blížence (Blíženci, #3)

Zadáno pro Blížence (Blíženci, #3) Eva Je Ze Sv Ho N Kdej Ho Pr Zdninov Ho Instruktora A Opravdov Ho Kamar Da Dicka Zamilovan A Po U I T M Sp , E David Je Na Vojn , D L Je V C Ne T I Sta Kilometr A Chvil, Kdy Mohou B T Spolu, Je Jako Afr Nu, Nap P Saha, Svatba Davidova Bratra, Opu K Eva Je Studiem Obchodn Akademie Vyt En V C Ne Dost, O Voln As Se J Star V Rn Ctitel Deri Vlastn By To Nebylo Tak Zl , Kdyby Kdyby Se V Echno A Po Dn Nezkomplikovalo Jedn M V Kendem, Kter Spolu Str V Sami A Kter Nez Stane Bez N Sledk

Lenka Lanczov je esk spisovatelka rom n pro ml de Od roku 1987 pracuje v m stsk knihovn ve Slavonic ch.Pat k na im nejproduktivn j m a nej ten j m spisovatel m Hlavn hrdinou jej ch knih je v t inou dosp vaj c d vka, kter e sv probl my s mezilidsk mi vztahy, asto proto e je n jak m zp sobem odli n od sv ho okol Autorka ve sv ch knih ch p e o mlad ch nejen pro mlad Z jej c

❮PDF / Epub❯ ☀ Zadáno pro Blížence (Blíženci, #3) Author Lenka Lanczová – Hookupgoldmilf.info
 • Hardcover
 • 207 pages
 • Zadáno pro Blížence (Blíženci, #3)
 • Lenka Lanczová
 • Czech
 • 24 May 2019

10 thoughts on “Zadáno pro Blížence (Blíženci, #3)

 1. says:

  Cel dva d ly Eva moralizovala, aby ve t et m d le p i la do jin ho stavu tak ne ekan jako podzim do Kru noho P i lo mi, e n kter sc ny zbyte n opakuje jo, zase j nenapsal, bla, bla, bla, zase nev , jestli si m vybrat Petra nebo Pavla, bla, bla, bla Tedy v , ale kdy jeden je tady a druh nee Kdy u spolu mluv , tak se v t inou uraz , aby mohla f ukat, zat mco hrdina st le opakuje svoje moudra On rl , ona rl , ale pak se k jej mu t hotenstv postav jako chlap a jeho rodina ho podpo , zat mco jej rodina vy iluje, proto e kupodivu nen ze z zraku stvo en v bec nad en Zhruba v p t m m s ci za ne inteligentn hrdince s 150 te ervenou knihovnu Dovol Ne tu ji v bec Pochybuje snad o m m IQ Ne, v bec ne D l m si psinu, p ece v m, e chytr holka jako ty m jin z jmy vrtat hlavou, pro s hrdinou dosud dn neot hotn la A tady je jeho vysv tlen dnou nikdy nemiloval, tak e to byly jednor zovky, holt jen s hrdinkou do lo na opakov n a i p esto, e si d val pozor, se jaksi p ihodilo to t hotenstv Sice o tomto nebezpe v d l, ale dob e se umyl a hrdinka byla tak hezk , mil , sv , hebk , douc , vesel , e to tak n jak riskl Hm Ot zkou je, jestli by byla t hotn , kdyby etla ervenou knihovnu nebo d vala pozor v biologii Tak e kdy si v knihovn se studem m sto hodnotn literatury p j V nou Ambru, d se doma do pe en A do toho porod V bolestech str do trouby jeden, druh i t et plech, ale u toho se u z dvaceti dostala na est minut Tak e se osprchuje, p evl kne do kalhot a p ich z my lenka, e mus do porodnice Kamar dce se nedovol , tak e vyt hne kol ky, d do trouby posledn plech a cel zpocen zazvon u bytu sousedky To u jsme na t ech minut ch Pak j praskne voda, tak e se p evle e do at a zavol kamar dovi, kter doma je A do konce kn ky f uk , jak je to s d t tem t k A co tak jako ekala Ale v echno zvl dne a na t st nedopadne jako vagrov , kter po porodu stra n zmaminovat la, a m la kr sn upraven vlasy Ale svatba byla asn , a pak u zjevn n sledovala jen sam pozitiva a soci ln jistoty s 15 ruku jej s 31 knihy od Jindra s 49 Nem m vych zku, moulu, s 125 kapi ku s 150 t b e s 152 nepron ela moudra ni p edpov di s 162 holku jsem typovala na jeho novou zn most s 171 Tychle pen ze s 180 steh vni n ch s 182 na isnpekci s 195 Nebudde

 2. says:

  1

 3. says:

  Zjistila jsem, e m m nejrad ji dvojku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *